วิธีการเช็ค YOOBAO ของแท้
จากผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเจ้าเดียวในประเทศไทย

ต้องมีครบทั้ง 4 ข้อ

1.สติกเกอร์ Fresh Gadget ติดที่หน้ากล่อง

สินค้า Yoobao ของแท้ที่ถูกจัดจำหน่ายโดย Fresh Gadget ทุกชิ้น จะต้องมีสติกเกอร์ Fresh Gadget ติดอยู่ด้วย โดยสินค้าของแท้จะได้รับประกันแบตไม่ระเบิด และคุ้มครองถึง 2 แสนบาท

2.กล่องสินค้า Yoobao มีภาษาไทย

ก่อนแกะสินค้ามาใช้ให้ลูกค้าสังเกตบริเวณหน้ากล่องว่ามีภาษาไทยอยู่ด้วยหรือไม่ ถ้ามีแต่ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน จะไม่ใช่สินค้า Yoobao ของแท้ที่ถูกจัดจำหน่ายโดย Fresh Gadget

3.สติกเกอร์สีขาวเขียนว่า freshgadget ติดอยู่ที่สินค้าทุกประเภท

หลังจากแกะสินค้าออกจากกล่องแล้ว ให้สังเกตว่าบนสินค้านั้น ๆ มีสติกเกอร์สีขาวที่เขียนว่า freshgadget ติดอยู่หรือไม่

333611

4. เครื่องหมาย มอก. และมี QR Code

ถ้าเป็นสินค้า Yoobao ของแท้ที่ถูกจัดจำหน่ายโดย Fresh Gadget ลูกค้าจะสามารถตรวจสอบ มอก. และสแกน QR code ที่อยู่บนกล่องสินค้าเพื่อดูรายละเอียดสินค้าได้