หนังสือรับรองการรับประกันภัย ความเสียหายอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์

บริษัท ทริปเปิล เอสเค จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ YOOBAO ให้การรับประกันว่า ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ YOOBAO มีความปลอดภัยในการใช้งาน และไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ กับอุปกรณ์ต่อพ่วง ทรัพย์สิน และสุขภาพของผู้ใช้งานในสภาวะปกติและจะให้ความคุ้มครองในกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ ต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง ทรัพย์สิน และสุขภาพของผู้ใช้งานในวงเงินไม่เกิน 200,000 (สองแสนบาทถ้วน) สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทแบตเตอรี่สำรอง POWER BANK ยี่ห้อ YOOBAO

เงื่อนไขการให้การรับประกัน

ให้ความคุ้มครองสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ใดๆ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป  โดยจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชย เยียวยา หรือสัญญาว่าจะให้ ใดๆ จนกว่าจะสามารถพิสูจน์สาเหตุของความเสียหายได้อย่างชัดเจนและจะมอบหมายหน้าที่ในการพิสูจน์ให้กับบุคคลที่สามที่ทางบริษัทฯ ได้ทำประกันความเสียหายไว้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคุ้มครองความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินอันที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีสาเหตุมาจากผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ ในประเภทผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทฯ ได้แจ้งไว้ข้างต้นเท่านั้น

ทางบริษัทฯ ขอจำกัดความคุ้มครอง สำหรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้