นโยบายบริษัทและความเป็นส่วนตัว

ที่อยู่เว็บไซต์ของเราคือ http://www.yoobaothailand.co.th 
Yoobao Thailand เป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท ทริปเปิลเอสเค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทหลัก และเป็นผู้ควบคุมจัดการข้อมูลของ Yoobao Thailand ทุกช่องทาง รวมทั้งเว็บไซต์นี้ จุดมุ่งหมายของเราคือการช่วยให้คุณและผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์คนอื่นสามารถค้นหาบริการทางการตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมกับธุรกิจหรือความต้องการของคุณ นี่เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด เพื่อช่วยให้คุณมีข้อมูลที่ครบถ้วนในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณโดย
-ให้ข้อมูลรายละเอียดบริการอย่างครบถ้วน
-จัดทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ บอกโปรโมชั่น 
-ปรับแต่งการแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสมกับความชอบส่วนตัวของคุณ 
-การจัดการกับการขอข้อมูล และสิ่งที่คุณเขียน อัพโหลด บนเว็บไซต์ 
-ติดต่อ พูดคุยกับคุณ ในกรณีสำคัญต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือปัญหาในการใช้บริการกับเรา 
-ตรวจสอบการใช้และประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงบริการที่เรานำเสนอ

การจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัว

คุณสามารถใช้เว็บไซต์ของเราได้โดยไม่ต้องแสดงข้อมูลส่วนตัวใด ๆ อย่างไรก็ตามการใช้งานฟังก์ชันบางอย่างบนเว็บไซต์ คุณอาจต้องกรอกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเข้าใช้งาน
-ใส่ชื่อ อีเมล และรายละเอียดการติดต่อ เพื่อฝากข้อความ หรือ สอบถามเพิ่มเติมผ่านแบบฟอร์มในหน้า “ติดต่อเรา” 
-ใส่ชื่อ อีเมล และรายละเอียดการติดต่อ เพื่อสมัครสมาชิก สร้างบัญชี และรับจดหมายข่าวทางอีเมล และบันทึกข้อมูลของคุณ 
-ใส่ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ หรือที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า
-ใส่ชื่อบุคคล/นิติบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล/นิติบุคคล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร, สินค้า เพื่อสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัท

ข้อมูลที่คุณต้องกรอก ขึ้นอยู่กับว่าฟังก์ชันนั้น ๆ ต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้าง ตัวอย่างเช่น 
-หากจำเป็นต้องติดต่อคุณทางโทรศัพท์ เราจำเป็นต้องขอเบอร์โทรศัพท์ของคุณ 
-หากต้องการขอรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า หรือต้องการใบเสนอราคาการสั่งซื้อสินค้าเราจำเป็นต้องขอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

เราจะแสดงเหตุผลว่าทำไมเราจึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ 
รายชื่อประเภทของข้อมูลของผู้ใช้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ จะถูกเก็บอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะเว็บไซต์ 
เราเก็บข้อมูลทางเทคนิคในขณะที่คุณกำลังใช้เว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น บราวเซอร์ที่คุณใช้ (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari) และ IP Address ข้อมูลเหล่านี้ถูกใช้เพื่อพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจาก 2 ช่องทาง ดังนี้ 

 1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้
  -ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ต่าง ๆ กับเรา
  -จากความสมัครใจของคุณ ในการทำแบบสอบถาม (Survey) หรือ การโต้ตอบทางอีเมล หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างเราและคุณ  -เก็บจากข้อมูลการใช้ Website ของเราผ่าน Browser’s Cookies ของคุณ 
 2. เราได้รับข้อมูลด้วยวิธีการอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ ได้รับทางอีเมล ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ ได้รับเป็นเอกสารสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ นอกจากนี้ ยังมีสิทธิดังต่อไปนี้
  1. สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent): คุณมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่กับเรา
  2. สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access): คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและขอให้เรา ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่คุณ รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณไม่ได้ให้ความ ยินยอมต่อเราได้
  3. สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification): คุณมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
  4. สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure): คุณมีสิทธิ์ในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของคุณด้วยเหตุบาง ประการได้
  5. สิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing): คุณมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุบางประการได้
  6. สิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability): คุณมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของ คุณที่คุณให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวคุณเองด้วยเหตุบางประการได้
  7. สิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object): คุณมีสิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุบางประการได้ 

คุณสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของเราหรือกรอกข้อมูลผ่านฟอร์มการขอใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิ์ข้างต้น ทั้งนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินตามสิทธิ์ข้างต้น โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการ พิจารณาตามคำร้องของคุณภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

ข้อมูลที่เราแบ่งปัน

ในระหว่างการใช้บริการ เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การ ให้บริการของเราที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับคุณอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากคุณได้ตกลง ที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว คุณมีสิทธิ์ยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ
-เมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณ: เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท องค์กร ที่อยู่ในเครือ เมื่อเราได้รับการยินยอมจากคุณ เช่น ตัวอย่างเมื่อคุณต้องการให้เสนอบริการอื่น ๆ นอกเหนือจากบริการที่มีบนเว็บไซต์ เราจะส่งข้อมูลของคุณให้พาร์ทเนอร์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องติดต่อพูดคุยกับคุณ เป็นต้น 
-สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย: เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท องค์กร หรือบุคคลภายนอกบริษัท หากเราเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึง การใช้ การเก็บรักษา หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีเหตุจำเป็นอันสมควร เพื่อเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือการร้องขอข้อมูลจากทางราชการ รวมทั้งการตรวจจับ ป้องกัน หรือระบุการทุจริต ปัญหาด้านความปลอดภัยหรือด้านเทคนิค เพื่อป้องกันอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัท ผู้ใช้งานอื่น ๆ ของเรา หรือประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต 
-เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่บ่งชี้ตัวตนต่อพาร์ทเนอร์ เช่น ผู้เผยแพร่โฆษณา ผู้ลงโฆษณา หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกัน โดยมีรายละเอียดการใช้คุกกี้ส์อยู่ด้านล่าง

Cookies คืออะไร?

Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล Log การใช้งาน Internet ของ คุณ หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม website ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

เราใช้ Cookies อย่างไร?

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเขาเยี่ยมชม Website จากผู้เขาเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่าน Internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของเราทาง Internet โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการใช้คุกกี้ส์

เราใช้คุกกี้ส์บนเว็บไซต์ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบ และการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับคุณโดยเฉพาะ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ทั่ว ๆ ไป ตัวอย่างเช่น 
-ช่วยให้คุณล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ 
-ทำความเข้าใจและบันทึกข้อมูลการใช้เว็บไซต์เพื่อที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ให้กับคุณ 
-รวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์และกิจกรรม เราใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐาน เช่น Google Analytics, Facebook Pixel, Twitter Conversion Pixel 
-จากข้อมูลการใช้เว็บไซต์และกิจกรรมที่คุณทำบนเว็บไซต์ เราจะสร้างเนื้อหาและโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

ประเภทของ Cookies ที่เราใช้?

-คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies) 
ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์และใช้งานได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้ประเภทนี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ 
-คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้ -คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะทำการบันทึกข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอขายสินค้าที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถแสดงผลโฆษณาได้ตรงตามความต้องการของคุณ

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนและข้อมูลเชิงลึก

บางครั้งเราจะขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตรวจสอบ การเข้าถึงผู้ใช้ (reach) และการประสิทธิภาพของบริการของเรา ตัวอย่างเช่น เมื่อลงทะเบียนเพื่อบัญชี เราอาจขอทราบประเทศหรือรหัสไปรษณีย์ของคุณ ข้อมูลนี้จะถูกนำมาใช้ในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตนเท่านั้น เพื่อช่วยให้เราเห็นถึงประสิทธิภาพของเว็บไซต์และเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราในอนาคต 
เราใช้ Google Analytics ในการเก็บและรวบรวมข้อมูลเข้าในเว็บไซต์ของเราทั้งหมด เราไม่มีการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับ Google Analytics

นโยบายการคืนเงิน/เปลี่ยน/ยกเลิก

บริษัท ทริปเปิลเอสเค จำกัด ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการ ดังนี้ 
บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าบริการให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบสินค้าหรือบริการได้ด้วยเหตุผลภายในของบริษัท ไม่รวมถึงเหตุการณ์ภายนอก หรือเหตุผลส่วนตัวของลูกค้า ซึ่งระยะเวลาในการคืนเงินจะใช้เวลาประมาณ 7-15 วันทำการ สำหรับกรณีที่ลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทางการโอนเงินโดยตรงเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท 
บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการสั่งซื้อในกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 
-กรณีสั่งซื้อสินค้าและได้รับสินค้าแล้วเกิน 14 วัน
-กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อหรือสั่งจองสินค้าของลูกค้า 
-กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของลูกค้า 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายการเคลมสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันแบตเตอรี่สำรองภายใต้ยี่ห้อยูเบา (Yoobao)
1. ระยะเวลาการรับประกันแบตฯ 1 ปี จากวันที่ระบุในใบรับประกันสินค้า
2. รับประกันเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากกระบวนการผลิตเท่านั้น ไม่รวมถึงสายชาร์จและอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ
3. สินค้ารับประกันเฉพาะกรณีที่ชาร์จไฟไม่เข้าเท่านั้น
- ชาร์จไฟบ้านไม่เข้าตัวแบตฯ
- แบตฯไม่จ่ายไฟ
- ไฟสถานะไม่แสดง
- ไฟฉายไม่ทำงาน
4.
การรับประกันถือเป็นที่สิ้นสุดต่อเมื่อ :
- สติ๊กเกอร์รับประกันมีการชำรุดหรือสูญหายจากตัวสินค้า
- ตัวสินค้าเสียเนื่องจากการใช้งานผิดวิธี
- ตัวสินค้าผ่านการโดนน้ำ ตกน้ำ หรือไฟไหม้
- ตัวสินค้ามีการตกหล่น มีร่องรอยความเสียหาย
- ตัวสินค้ามีการรื้อถอนหรือถูกดัดแปลง
5. การส่งเคลมสินค้าจะต้องส่งคืนพร้อมอุปกรณ์ทั้งกล่อง พร้อมทั้งใบเสร็จ/ใบรับประกัน มาเป็นหลักฐานในการเคลม

หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Website อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งาน Website ของเราเท่านั้น หากคุณ ได้กด Link ไปยัง Website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน Website ของเราก็ตาม) คุณจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน Website นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้คุณทราบด้วยการ Update ข้อมูลลงใน Website ของเราโดยเร็วที่สุด ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดตามที่แจ้งไว้ด้านบน

ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล 
บริษัท ทริปเปิลเอสเค จำกัด 
ที่อยู่: 27 อาคารชินโรจน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800 
โทร: 02-587-1344 หรือ 092-258-5000
อีเมล: yoobaothailand01@gmail.com