jib

สาขา

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

สาขา เลย (CB)

เลขที่ 12/3 ถนนร่วมใจ แขวง/ตำบล กุดป่อง เขต/อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย 42000

สาขา อำนาจเจริญ (CB)

เลขที่ 288/80 หมู่ 9 แขวง/ตำบล บุ่ง เขต/อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ จังหวัด อำนาจเจริญ 37000

สาขา

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

สาขา หนองคาย

อาคารพาณิชย์ เลขที่898/9 หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

สาขา อุดรธานี

อาคารพาณิชย์ เลขที่45/5 ถนนทองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

สาขา เซ็นทรัล ขอนแก่น

เซ็นทรัล ขอนแก่น ชั้น3 ห้อง342-343 เลขที่99,99/1 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

สาขา เดอะมอลล์ โคราช

เดอะมอลล์ โคราช ชั้น3 ห้อง3F-05 และ 3F-06 เลขที่1242/2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

สาขา โรบินสัน ร้อยเอ็ด

โรบินสัน ร้อยเอ็ด ชั้น2 ห้อง212 เลขที่137 หมู่3 ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

สาขา ตลาดเซฟวัน โคราช

อาคารพาณิชย์ เลขที่1485/1 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000