เงื่อนไขการรับประกันแบตเตอรี่สำรองภายใต้ยี่ห้อยูเบา (Yoobao)

1. ระยะเวลาการรับประกันแบตฯ

- PowerBank รับประกัน 1 ปี
- PowerStation รับประกัน 2 ปี
- PowerBank Premium รับประกัน 2 ปี

** การรับประกันนับจากวันที่ลูกค้าซื้อสินค้า พร้อมแสดงหลักฐานการซื้อเพื่อขอรับการรับประกันสินค้า

2. รับประกันความเสียหาย

– เฉพาะความเสียหายที่เกิดจากกระบวนการผลิตเท่านั้น ไม่รวมถึงสายชาร์จและอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ

3. สินค้ารับประกันเฉพาะกรณีที่ชาร์จไม่เข้าเท่านั้น

– ชาร์จไฟบ้านไม่เข้าตัวแบตฯ
– แบตฯไม่จ่ายไฟ
– ไฟสถานะไม่แสดง
– ไฟฉายไม่ทำงาน

4. การรับประกันถือเป็นที่สิ้นสุดต่อเมื่อ

– สติ๊กเกอร์รับประกันมรการชำรุดหรือสูญหายจากตัวสินค้า
– ตัวสินค้าเสียเนื่องจากการใช้งานผิดวิธี
– ตัวสินค้าผ่านการโดนน้ำ ตกน้ำ หรือไฟไหม้
– ตัวสินค้ามีการตกหล่น มีร่องรอยความเสียหาย
– ตัวสินค้ามีการรื้อถอนหรือถูกดัดแปลง

5. การส่งเคลมสินค้า

– จะต้องส่งคืนพร้อมอุปกรณ์ทั้งกล่อง พร้อมทั้งใบเสร็จ/ใบรับประกัน มาเป็นหลักฐานในการเคลม

หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ