jib

สาขา

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

สาขา เซ็นทรัล เชียงใหม่ (เฟสติวัล)

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ห้องเลขที่ 357 ชั้น 3

สาขา

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

สาขา โลตัส เชียงคำ

โลตัส เชียงคำ ห้อง526PG010 เลขที่369 หมู่5 1148 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110

เซ็นทรัล เชียงราย

เซ็นทรัล เชียงราย ชั้นG ห้องG27-NEW,G28-NEW เลขที่144-145 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

โลตัส อุตรดิตถ์

โลตัส อุตรดิตถ์ ชั้น1 ห้อง00378969 เลขที่2 ถนนศรีชาววัง ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

ตัวแทนจำหน่าย Yoobao เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่

สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

ตัวแทนจำหน่าย Yoobao เซ็นทรัล เชียงใหม่

เคเลิฟโฟน (K Love Phone)

สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ตัวแทนจำหน่าย Yoobao ศูนย์การค้าเมญ่า

เคเลิฟโฟน (K Love Phone)

สาขาศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตส์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์

ตัวแทนจำหน่าย Yoobao เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

เคโฟน

สาขาเคโฟน ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ตัวแทนจำหน่าย Yoobao สาขาปาย

เคเลิฟโฟน (K Love Phone)

สาขาปาย

ตัวแทนจำหน่าย Yoobao ภาคเหนือ

เคเลิฟโฟน (K Love Phone)

สาขาลำพูน